Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

 

Vertrouwenscontactpersoon kan doorverwijzen naar de NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, maar ook naar de klacht- of tuchtcommissie van de KNRB, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. De VCP maakt geen deel uit van het bestuur, maar kan wel (eventueel anoniem) meldingen met het bestuur delen. 

 

De taak van een VCP bij een melding is om:

–  een luisterend oor bieden;

– eerste opvang te doen bij een melding;

– mee te denken over vervolgacties;

– te zoeken naar geschikte oplossingen;

– eventueel door te verwijzen naar hulpinstanties;

– te assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;

 

Verder geeft de VCP samen met het bestuur (preventief) voorlichting.

Yolanda Walstra

De VCP van Revasport  is Yolanda Walstra.

Zij is telefonisch bereikbaar op 06-44580910

of per mail via vcprevasport@gmail.com

Omgangsregels

Omgangsregels

Bij Revasport hanteren wij de volgende omgangsregels om zo een leuke en sportieve tijd met elkaar te hebben:

 • Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging. 
 • Wij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
 • Wij vallen de ander niet lastig. 
 • Wij berokkenen de ander geen schade. 
 • Wij maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie. 
 • Wij schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 • Wij negeren de ander niet. 
 • Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 • Wij vechten niet, wij gebruiken geen geweld, wij bedreigen de ander niet, wij nemen geen wapens mee. 
 • Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 • Wij geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 • Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 • Als iemand ons hindert of lastig valt dan vragen wij hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen wij een ander om hulp. 
 • Wij helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houden erop aan en melden dit zo nodig bij het bestuur.