Kwaliteit

Al onze medewerkers zijn algemeen fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Volwassenen kunnen bij ons terecht met revalidatie vragen. We zijn geregistreerd volgens eisen van wetgeving en beroepsgroepen. Maar we doen altijd veel meer dan volgens deze minimumeisen noodzakelijk is.

Wij zijn liefhebbers van ons vak en daarom mag u keer op keer rekenen op onze 100% inzet bij u aan huis. Maar ook op onze inzet bij collegiaal overleg, tijdens bijscholingen of op congressen. Nationaal of internationaal trekken we erop uit om te leren en om over te brengen wat we van u als patiënt geleerd hebben. We geloven dat door die inzet de kans groter is dat u er beter van wordt, maar wij als professionals ook.

Kwaliteitseisen:

We voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een registratie in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van de beroepsvereniging. De therapeuten zijn BIG-geregistreerd. (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Door bij- en nascholing, het volgen van congressen en het lezen van vakliteratuur, blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. We hechten veel waarde aan het werken volgens de internationale principes van Evidence Based Medicine and Evidence Based Practice.

Privacy:

Revasport wisselt geen gegevens uit uw patiëntendossier door aan derden. Alleen medebehandelaars hebben toegang, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dat niet wilt.

Rechten en plichten:

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving van de overheid en aan de ethiek die geldt voor onze beroepsgroep.

Klacht- en tuchtrecht:

Naast de regelgeving inzake rechten en plichten van u en de behandelaar WMBO (Wet Medische Behandel Overeenkomst) vermelden wij in het bijzonder uw rechten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Wij zijn aangesloten bij het reglement tuchtrechtspraak van onze beroepsorganisatie het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor recente informatie kunt u kijken op de website van het KNGF of op site van de Rijksoverheid. Heeft u klachten over de behandeling of over de bejegening door uw therapeut, probeer het dan eerst samen op te lossen.

Tevredenheid:

Om goed te kunnen blijven presteren hechten wij veel waarde aan uw beleving en tevredenheid van onze behandelingen en het behalen van uw doelen. Samen met u evalueren we structureel de tevredenheid.

In samenwerking met de zorgverzekeraars gebruiken we tevredenheids meetinstrumenten ook om zichtbaar te maken hoe u vindt dat wij het doen.